Wie doet wat?

 

Bestuur voorzitter Jos Peters
Bestuur secretaris Hans Migchielsen
Bestuur penningmeester Jos Goltstein
Bestuur lid onderhoud Albert Verhoeven
Voorzittersoverleg tennisregio Jos Peters
   
Ledenwerving Jos Peters
Ledenadministratie Yvonne Stolwijk
Opvang nieuwe leden René Pheiffer
Coördinatie vrijwilligers Albert Verhoeven en Jos Peters
Lief & Leed René Pheiffer
   
Kascommissie  Wim van Rij en Joop Battefeld
Beheer cash geld Frans van Stijn
Pinnen en pinapparaat René Pheiffer en Kees van Dam
Sponsoring Harry Lammerts en Kees van Dam
   
Bardiensten    Margareth Bosch
Bar inkoop  Renee van Kemenade
Airfryer Kees van Dam en René Pheiffer
Prijslijsten clubhuis Frans van Stijn
   
Parkbeheer / baanonderhoud     Albert Verhoeven 
Ook: Wim van Rij, Yvo van Loon, Jan Smulders, Antony van Maanen, Renie Hesseling. 
Beveiliging / camera's / baanverlichting Wim van Rij
Afhangbord Wim van Rij en Lia Kooremans
AED-onderhoud  Kees van Dam
Reanimatie- en AED-trainingen Kees van Dam
   
Verenigings Competitie Leider KNLTB / VCL   Jeroen Aalders
Verenigings Toernooi Leider KNLTB Wim van Rij en Joop Battefeld
Winterhard(t) Karin Radstake
IJspegel toernooi Karin Radstake
HDK 55+ Noortje van Stijn en Maria Brans
Eendagstoernooien 60+ Joop Battefeld en Wim van Rij
Nieuwjaarstoernooi Wim van Rij en Joop Battefeld
Voorjaarstoernooi Noortje van Stijn en Frans van Stijn
   
Maandagochtendtoss  Henk Baadenhuijsen
Maandagavondtoss Kees van Dam, Heinz Maahs, René Pheiffer, Rob Zijlmans, Harry Lammerts
Woensdagochtendtoss Joop Battefeld en Wim van Rij
Vrijdagochtendtoss Henk Baadenhuijsen
   
Tennisles / training  Jos Peters
Koffietennis Jos Peters
Trainer Naam nog niet bekend
   
Website Kees van Dam en René Pheiffer
Nieuwsbrief  
   
Ereleden Leonoor van Dijk, Peter Mali, Wim van Rij, Yvonne Stolwijk