Privacyreglement

Sinds mei 2018 gelden er strengere privacyregels, ook voor sportclubs.
Daarom heeft Union een nieuw privacyreglement vervaardigd.
Je vindt dat via onderstaande link.

Info: Kees van Dam en Hans Migchielsen

Privacyreglement Union, versie 20200115.docx