Privacyreglement

Sinds mei 2018 gelden er strengere privacyregels, ook voor sportclubs.
Daarom werken we op dit moment aan een nieuw privacyreglement.

Contact: Jos Peters.