AED - reanimatie- EHBO

In het clubhuis vind je naast het afhangbord een AED en een verbanddoos.

Pak die in geval van nood!

EN BEL ALS 'T ERNSTIG LIJKT DIRECT 112..!!

De AED is met een veiling onder de leden (Kersttoss 2016) gefinancierd.
Kees van Dam verzorgt de AED, en organiseert trainingen in reanimatie en de inzet daarbij van de AED.

Ben je al getraind in reanimatie/AED en EHBO, bijv. als BHV'er, meld dat ons dan even. Het is immers goed te weten op wie we in geval van nood een beroep kunnen doen.