Toernooi Rex Advocaten

02 november 2018


Met ingang van 1 oktober 2018 hebben wij REX Advocaten als nieuw sponsor van Union mogen begroeten. "Nieuw" is in dezen overigens een relatief begrip, want het kantoor was al vele jaren onder de oude naam "Jansen & Van Gaal advocaten" aan onze vereniging verbonden. Bij de gewijzigde kantoornaam paste echter ook een nieuw sponsorbord en een nieuwe sponsorovereenkomst.
 
REX Advocaten is een kantoor in Wijchen dat zich met name bezig houdt met letselschade, strafrecht en gezondheidsrecht. Op het kantoor werken zes advocaten, waaronder vier LSA-advocaten (dat zijn advocaten die zich vergaand gespecialiseerd hebben op het gebied van het letselschaderecht).
 
REX Advocaten treedt in letselschadezaken met name op voor particulieren, die materiële en/of immateriële schade lijden als gevolg van bijvoorbeeld een verkeersongeval, bedrijfsongeval of medische fout.
 
Een eerste gesprek met REX advocaten is altijd vrijblijvend en daaraan zijn geen kosten verbonden. Desgewenst kan dit gesprek bij u thuis plaatsvinden. Daarnaast kunnen de kosten van rechtsbijstand in de meeste letselschadezaken volledig op de aansprakelijke partij worden verhaald, zodat het inschakelen van een letselschadeadvocaat in veel gevallen volledig kosteloos is.
 
Mocht u onverhoopt slachtoffer zijn geworden van een ongeval, of rechtsbijstand nodig hebben in een strafzaak of medische zaak, dan raden wij u aan om contact op te nemen met onze sponsor REX Advocaten. Meer informatie over het kantoor vindt u op www.rex-advocaten.nl .

(foto Harry Lammerts)

Vragen?

logo

E-mail

[email protected]

Telefoon

+31 24 356 8213

Bezoekadres (voor postadres: zie Over Union > Contact)

Sportweg 50
6581 EW Malden bij Nijmegen