Coronabeleid Union

18 maart 2020


Tennisvereniging Union geeft royaal medewerking aan alle overheidsmaatregelen om verspreiding van het coronavirus te bestrijden. Daarom heeft het bestuur met ingang van maandag 16 maart het tenniscomplex aan Sportweg 50 in Malden/Nijmegen gesloten.
Vooralsnog tot en met vrijdag 6 april a.s.
We informeren onze leden tijdig wanneer het park weer open gaat of wanneer de sluiting onverhoopt verlengd moet worden.

Wat betekent dit?
· Alle trainingen vervallen
· Alle toss activiteiten idem
· Maar ook vrij spelen is tijdelijk niet mogelijk
· Het clubhuis is gesloten.  

ALV en bestuur
De op 19 maart geplande Algemene Leden Vergadering vervalt en wordt verschoven tot nader order.
Het bestuur probeert wel zo veel mogelijk verder te gaan met uitvoering van beleid om stagnatie te voorkomen. Zo hebben we dinsdagavond nog een bestuursvergadering gehad.

Onderhoud
Individuele onderhoudsactiviteiten bijv. door Albert, Karin of Wim kunnen doorgaan met in achtneming van de nodige voorzorgsmaatregelen.  

Wat telt
… is dat we met ons allen dit coronavirus bestrijden.
En straks weer in volle gezondheid kunnen tennissen.

We gaan er samen voor!

Hartelijke groet aan jullie allen,  

Het bestuur

Nieuwscategorieën