Lesreglement trainers

Lesreglement trainers

 1. Bij inschrijving voor een activiteit bij Bas van den Berg en Max Peters gaat de deelnemer akkoord met onderstaande algemene voorwaarden.
 2. Voor deelname aan de trainingscyclus is inschrijven voor de trainingen verplicht. Daarnaast moet u lid zijn van Tennisvereniging Union.
 3. De duur van een trainingscyclus is 8 of 9 lessen.
 4. Inschrijving voor een trainingscyclus is geen garantie voor plaatsing in een trainingsgroep. Het kan zijn dat er niet genoeg andere deelnemers zijn of u kunt in een kleinere/grotere groep worden geplaatst dan aangevraagd.
 5. De training gaat altijd door volgens de aan u kenbaar gemaakte planning, tenzij u het bericht ontvangt van de trainer dat de training niet doorgaat. Als de training niet door kan gaan vanwege onbespeelbare banen of slecht weer zal de trainer dit tijdig communiceren.
 6. Indien de training niet doorgaat wegens overmacht (weersomstandigheden, onbespeelbare banen, maatregelen overheid etc.) worden er maximaal twee trainingen ingehaald per cyclus. Door de trainer wordt een vervangende datum doorgegeven. Lessen die uitvallen wegens ziekte of blessure van de trainer, worden altijd ingehaald. Wij doen er alles aan om de lessen te laten doorgaan.
 7. Eenmaal aangevangen lessen worden niet ingehaald.
 8. Niet verschijnen op de les is voor rekening van de deelnemer. Gemiste lessen door ziekte of andere verhinderingen van de deelnemer geven geen recht tot inhalen van een training of restitutie van het lesgeld. In geval van langdurige afwezigheid van de deelnemer kan de les, met goedkeuring van de trainer, aan derden worden overgedragen, mits van gelijk niveau en hij/zij lid is van Tennisvereniging Union.
 9. In de schoolvakanties en op feestdagen worden er geen lessen gegeven, tenzij dit inhaallessen zijn of na overleg door de trainer met de deelnemers.
 10. Betaling vindt plaats vóór de eerste training van de cyclus op basis van facturatie door de trainer. Deelnemer dient dit zelf over te maken.
 11. Het volgen van tennislessen bij Bas van den Berg en Max Peters is op eigen risico. De trainer is niet verantwoordelijk voor enige schade of lichamelijk letsel die tijdens de les ontstaan, noch voor diefstal of beschadiging van goederen van deelnemers, evenals blessures.